ИСО Регистар

Во првиот регистар на сертифицирани организации меѓународните системите за управување. Независно дали се сертифицирани според барањата на ISO стандардите или други важечки меѓународни стандарди. Во него исто така ќе можете да пребарaте и  ревизори (аудитори) коишто можат да извршат аудит во вашата организација.

За што служи?

Преку ИСО регистарот ќе можете најбрзо и најлесно да извршите проверка дали некоја организација поседува валиден ИСО сертификат.

Преку регистарот на аудитори ќе бидете во можност и да пребарете кои аудитори се квалификувани да извршат проверка во вашата организација.


Што добивате?

Како член на ИСО регистарот, имате можност да ја прикажете валидноста на вашите системи за управување.

Ние од наша страна ќе вршиме промоција на регистарот се со цел да допреме до што е можно повеќе релеванти страни , исто така ќе добиете попуст за консултантските усуги кои се потребни за имплементација на некои од системите за управување.

Во склоп на регистарот ќе добиете и консултантски ден за консултантски услуги кои би ви помогнале за успшено раководење со системот кои го имате спроведено.

Ќе добиете Сертификат за членство во ИСО Регистарот во хард копи и електронски беџ кој ќе може да го поставите на вашата веб страна.

Доколку сте аудитор ќе имате можност вашиот профил да биде пребаруван за аудити, без ралика дали станува збор за аудит од прва, втора или пак трета страна.


Како да станете член?

Се што треба да направите е да не исконтактирате на :

  • e-пошта: info@isoregistar.org или
  • телефон: 078 423 227